Mellan 1987 - 1995 satt Ylva och jag med i BTK:s styrelse.
Tävlingsledare för Minikannan under 5 års tid.
1987 startades Minitennisen upp i BTK, och den ledde Ylva och jag fram till 1995.
I slutet av 80-talet ingick jag och Ylva i Malmökorpens styrelse för tennissektionen.
Hösttävlingen var en tävling som föddes där, och som vi arrangerade i 10 år!

 1981 gick jag med i TennisTräffen, som då kallades BordTennis-Träffen.
Sedan 1987 har jag författat spelprogram och resultatlistor.
1999 hade vi vårt första klubbutbyte med Hørsholm Rungsted Tennisklub.

 Sekreterare sedan 1995.
Tävlingsledare för Vellingespelen sedan 1996.
Minioransvarig med Ylva
vid min högra sida 95-01.
Drygt 1500 miniorer på 14 år!
Lagledare för Herrar 45+
i Skåneserien - intresserad?