Årligt klubbutbyte

2003
i
H
ørsholm

Uppladdning Singlar Dubblar Gustafsson Hygge Hygge2 Bakken
 
Välkomna till klubbarnas 5:e träff!
 

 

 

TT-spelarna
Ulf Gustafsson
Tony Rydberg
Mats Forsberg
Göran Hansen

Alve Larsson
Jan-Olof Larsson
Michael Giordano
Rolf Popko

HH-spelarna
Peter Hasbo
Johs. Jørgensen
Jakob Langvad
Michael Rasmussen
substitut for Birger Grubbe
Søren Grubbe
Ditlev Eriksen
Baldur F. Gudjonsson

Take me home!

Uppladdning

Singlar Dubblar Gustafsson Hygge Hygge2 Bakken